Thijssen 2018-04-16T08:05:46+02:00

Loonbedrijf Thijssen is een loonbedrijf wat zich richt op de precisielandbouw en aaltjesbestrijding. Met precisielandbouw komt u meer te weten van uw perceel en kunt plaatsspecifiek gerichte maatregelen treffen om uw opbrengst en saldo te optimaliseren.

Naast gewas-, is bodeminformatie ook essentieel om de oorzaken van groeiverschillen te achterhalen. Gewaskaarten geven aan waar groeiafwijkingen zijn te vinden.

Door deze informatie met bodemdata van dezelfde plaats te vergelijken, kan bepaald worden of de oorzaak in de bodem is te vinden. De combinatie van Veris-bodemscan- en eBee-gewaskaarten tijdens het groeiseizoen, geeft de mogelijkheid verschillende plaatsspecifieke informatie te stapelen. Dit biedt de teler kansen om breed in te spelen op perceelsvariatie met plaatsspecifieke teeltmaatregelen om zo het rendement te verhogen.

Loonbedrijf Thijssens
Schoterlandseweg 85A
Nieuwehorne
06 51920310
info@loonbedrijfthijssen.nl
facebookwit twitterwit googlewit linkedinwit
EnglishDutch