MDLagro 2023-07-10T14:09:17+02:00

Uw gewassen groeien niet egaal, maar wilt u dit in beeld brengen? Met behulp van onze drone krijgt u gegevenskaarten waarmee u uw gewas precies in beeld heeft.

MDL Agro heeft zich o.a. gespecialiseerd in het in kaart brengen van landbouwpercelen. Hierdoor kan met zo min mogelijk kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen een maximale, homogene kwaliteit en opbrengst bereiken. Eén van de passages die wij van MDL agro gebruiken tijdens onze bedrijfspresentatie. Naast het in kaart brengen van landbouwpercelen kunnen wij u perfect ondersteunen bij het in kaart brengen van alle objecten. Denk hierbij aan gronddepots, bouwprojecten, isolatie dichtheid van woningen, etc.

MDL agro is een bedrijf van Mark de Leeuw. Met de start van MDL agro zijn wij ons gaan richten op de monitoring van bodem en gewassen door middel van sensortechniek en monstering. Met behulp van sensoren wordt een inzicht gegeven in de bodemtoestand en de gewasontwikkeling in de agrarische sector. Met behulp van deze sensoren kunnen akkerbouwers en veehouders geadviseerd worden over de groei van de door hen geteelde gewassen. Voor de landbouw wordt het dan mogelijk om de gewassen een precieze bewerking te geven op de juiste plaats. Zo krijgt uw gewas precies dat wat het vraagt.

 

MDL agro
Dennenlaan 8
3319 EA Dordrecht
06 147 22 789
Info@mdlagro.nl
facebookwit
EnglishDutch