Beemster Drone 2018-04-16T08:05:45+02:00

Beemster Drone brengt “in vliegende vaart alles in kaart”.

Beemster Drone wil de agrarische sector ontzorgen en adviseren in een efficiëntere werkwijze, betere benutting van landbouwgrond en het op een verantwoorde manier toepassen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de regio Noord Holland. Naast de agrarische sector kunnen wij u ondersteunen bij het in kaart brengen van objecten en tracés met onze hoge resolutie camera . Denk hierbij aan gronddepots, bouwprojecten, dijkinspecties, etc.

 

Uw gewas in beeld

Dagelijkse veranderingen van bodemgesteldheid, weersomstandigheden en de mogelijke aanwezigheid van ziekten en/of plagen hebben invloed op de groei van uw gewassen. Doormiddel van gewasmonitoring met de eBee met multispectrale camera is het mogelijk om dit precies in kaart te brengen. Wij kunnen tot wel drie weken eerder dan het blote oog veranderingen in het gewas detecteren. U ziet direct waar de knelpunten in een perceel zich bevinden middels een overzichtelijke kaart van de gewasgegevens.

 

Wat doen we

Beemster Drone is de extra paar ogen voor de agrarische ondernemer. Door middel van de eBee met een multispectrale camera verzamelen we in één vlucht een schat aan waardevolle data. Wij brengen snel en zorgvuldig in kaart wat met het blote oog nog niet zichtbaar is. Denk hierbij aan ziektes en plagen in gewassen, stikstofbehoefte en stikstofopname van gewassen en waterhuishouding van percelen. Het zijn zomaar wat oplossingen die de agrarische ondernemer kan helpen om bovenstaande problemen te verminderen of op te lossen.

Beemster Drone kan u tevens helpen om deze data om te zetten in bruikbare taakkaarten zodat u de gewenste gewasverzorging of bodembewerking plaatsspecifiek kunt uitvoeren. Gedetailleerde kaarten waar weloverwogen management beslissingen op gemaakt kunnen worden, waardoor bestrijdingsmiddelen efficiënter ingezet kunnen worden nog voordat gewassen optische ziektebeelden gaan vertonen. Betere benutting van meststoffen waardoor percelen gelijkmatiger groeien wat de oogstkwaliteit ten goede komt. Het gewas krijgt wat het nodig heeft en u bespaart tegelijkertijd op arbeid en bedrijfsmiddelen.

Beemster Drone
Jisperweg 47
1464NG Westbeemster
06-83 94 04 38
info@beemsterdrone.nl
facebookwit twitterwit linkedinwit
EnglishDutch